Skip links
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ทนทานใช้งานคุ้มค่ากับราคาแสนถูก

การติดตั้งโรงงานหรืออุตสาหกรรมต่าง ๆ จะต้องมีการวางแผนให้ดี โดยเฉพาะระบบระบายน้ำหรือติดตั้งระบบไฟฟ้า จำเป็นจะต้องวางระบบให้ถูกต้องเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในภายหลัง โดยสิ่งสำคัญจะต้องเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กให้ดี ซึ่งติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว มีความทนทานต่อการผุกร่อน ทนต่อทุกสภาพแวดล้อม ประหยัดค่าใช้จ่าย แล้วควรจะเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กนี้อย่างไร คุณลักษณะที่พึงมีเป็นอย่างไร ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาเท่าไร ไปดูกัน

สารบัญบทความ

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก คืออะไร?

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก คือท่อระบายน้ำผนังเบาชนิดลอน เสริมเหล็ก ผลิตจากพลาสติกชนิดความหนาแน่นสูง HDPE ภายในตัวท่อเสริมด้วยแผ่นเหล็กที่ลอนของท่อ เคลือบด้วยพลาสติก HDPE ทำให้มีความแข็งแรง ทนทาน รองรับแรงกดทับจากภายนอก และยังทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี การทรุดตัวของพื้นดินได้เป็นอย่างดี ทำให้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาเหมาะสม มีคุณสมบัติเหนือกว่าท่อระบายน้ำชนิดอื่น ๆ ทั้งความทนทาน น้ำหนักเบา อายุใช้งานที่ยาวนาน

รูปแบบในการใช้งานท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก  มักใช้ในโครงการก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ต่อไปนี้เป็นรูปแบบทั่วไปสำหรับใช้งานท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ดังนี้

 • ระบายน้ำรอบฐานอาคาร ติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาเหมาะสม รอบฐานรากอาคาร เพื่อป้องกันไม่ให้น้ำขังและไม่ทำให้โครงสร้างเสียหาย 
 • จัดการน้ำท่วม ใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ในระบบจัดการน้ำท่วม เพื่อระบายน้ำฝนออกจากพื้นที่ที่มีน้ำขัง 
 • ท่อระบายน้ำทิ้ง สารเคมี สำหรับโรงงานต่าง ๆ นิคมอุตสาหกรรม ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับท่อระบายน้ำทิ้ง เนื่องจากสามารถรับน้ำหนักได้มาก รวมทั้งต้านทานการกัดกร่อนได้ 
 • ท่อระบายน้ำเสีย นำท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กมาใช้ในระบบท่อระบายน้ำเสียเพื่อขนส่งน้ำเสียออก ต้องตรวจสอบการเชื่อมต่อที่แน่นหนาและไล่ระดับที่เหมาะสมเพื่อป้องกันการอุดตัน
 • ระบายน้ำทางการเกษตร ใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เพื่อระบายน้ำส่วนเกินในทุ่งนาและปรับสภาพดิน ติดตั้งท่อโดยวางระยะห่างที่เหมาะสมเพื่อระบายน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สาธารณูปโภคใต้ดิน ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก สามารถรองรับการติดตั้งระบบบริการใต้ดินต่าง ๆ เช่นท่อสายไฟฟ้า สายเคเบิ้ล สายสื่อสาร
 • ควบคุมการกัดเซาะ ใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กในการควบคุมการกัดเซาะ เพื่อจัดการและเปลี่ยนเส้นทางการไหลของน้ำบนทางลาดหรือไหล่เขา
 • ระบบกักเก็บน้ำ ใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ในระบบกักเก็บน้ำฝนเพื่อควบคุมและปล่อยน้ำในอัตราที่ควบคุม

วิธีเลือกใช้งานท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคา

วิธีเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก นั้นเป็นกระบวนการที่ให้ความสำคัญในงานหลายประเภท ขั้นตอนที่ควรพิจารณาในวิธีเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ดังต่อไปนี้คือ

 • รูปแบบ ขนาดของงาน กำหนดรูปแบบของงาน ประเภทของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ให้เหมาะสมกับงาน เช่น ระบายน้ำ, ระบบท่อระบายน้ำเสีย, หรือจัดการน้ำท่วม 
 • ความต้องการทางเทคนิค ตรวจสอบความต้องการทางเทคนิคของโครงการ เช่น ระบายน้ำสูงหรือน้ำท่าความหนา เลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก สามารถรองรับความต้องการนี้
 • สภาพแวดล้อม พิจารณาสภาพแวดล้อมที่จะติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก 
 • ความคงทนต่อสภาพแวดล้อม พิจารณาความคงทนของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ต่อสภาพแวดล้อมที่เจอในพื้นที่ติดตั้ง 
 • การระบายน้ำ เป็นปัจจัยสำคัญ พิจารณาการระบายน้ำและความเชื่อมโยงกับโครงการระบายน้ำอื่น ๆ เพื่อให้ระบบท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ทำงานได้อย่างเหมาะสม
 • รองรับภาระและความแข็งแรง คำนวณ พิจารณาความสามารถในการรองรับของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ตามข้อมูลจากผู้ผลิต พิจารณาความแข็งแรงรองรับกับแรงกระแทก
 • คุณภาพและการรับรอง สอบถามเกี่ยวกับคุณภาพ มาตรฐานการผลิตของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก จากผู้ผลิต ควรเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ได้รับการรับรองตามมาตรฐานการผลิต รวมทั้งมาตรฐานของอุตสาหกรรม
 • ราคาและงบประมาณ เปรียบเทียบราคาของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก จากผู้ผลิตแตกต่างกัน โดยพิจารณาค่าใช้จ่ายท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กราคาที่เกี่ยวข้องทั้งติดตั้งและบำรุงรักษา
 • ติดตั้งและบำรุงรักษา พิจารณาความสะดวกในระบบติดตั้ง บำรุงรักษาคำนึงถึงวิธีเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ทำให้กระบวนติดตั้งเป็นไปอย่างรวดเร็ว คงทนต่อวิธีบำรุงรักษา
 • เปรียบเทียบระหว่างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก จากผู้ผลิตต่าง ๆ เพื่อเลือกท่อมีคุณภาพได้มาตรฐาน รวมถึงท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาที่เหมาะสม
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ปรึกษากับวิศวกร หรือผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารโครงการเพื่อให้คำแนะนำในวิธีเลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เหมาะสมสำหรับงาน

เลือกท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กที่เหมาะสมสำหรับแต่ละโครงการจะช่วยให้ดำเนินงานไปอย่างเรียบร้อย มีความคงทนต่อสภาพแวดล้อม รวมทั้งใช้งานได้ในระยะยาว

คุณลักษณะของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

ท่อพีอีแบ่งออกได้ตามลักษณะใช้งานได้เป็น 2 ระบบ คือ

 1. ท่อ HDPE สำหรับงานระบบน้ำ ท่อประปา ท่อน้ำดี ท่อน้ำเสีย เป็นต้น
 2. ท่อ HDPE สำหรับงานระบบร้อยสายไฟ หรือเรียกติดปากกันว่า ท่อร้อยสายไฟพีอี

ในหัวข้อนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับคุณลักษณะของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ทั้ง 2 ประเภทมีดังต่อไปนี้

 • เนื้อวัสดุของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เป็นพลาสติกพอลิเอทิลีน ชนิดความหนาแน่นสูง ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมี ท่อจึงไม่ผุกร่อน ไม่เสื่อมสภาพ 
 • คุณสมบัติการให้ตัวที่ดี สามารถทนต่อการทรุดตัวของดิน ไม่แตกหักง่าย
 • อายุใช้งานยาวนาน ด้วยคุณสมบัติของวัสดุ HDPE ที่ใช้ในการผลิต 
 • ทนทานต่อสภาพภูมิอากาศได้ดี ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก สามารถทนอุณหภูมิที่-40 ˚C ถึง 80 ˚C
 • น้ำหนักเบา ทำให้สะดวกในการขนส่ง, เคลื่อนย้ายต่างๆ ทำได้ง่าย
 • ติดตั้งง่ายรวดเร็ว สามารถติดตั้งได้หลายวิธีตามความเหมาะสมของหน้างาน 
 • ความคุ้มค่า ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาเหมาะสม น้ำหนักเบาเคลื่อนย้ายได้สะดวก ติดตั้งได้รวดเร็วประหยัดค่าใช้จ่าย
 • ผิวภายในท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เรียบ มัน ลื่น ทำให้ระบายน้ำในท่อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แรงเสียดทานภายในท่อต่ำ
 • ทนทานต่อสารเคมี เม็ดพลาสติก HDPE ที่ใช้ผลิตท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมอาหารและยา ด้วยคุณสมบัติความทนทานต่อสารเคมี ซึ่งสามารถลดความเสี่ยงเรื่องผุกร่อนของผนังท่อได้เป็นอย่างดี 

ข้อดีท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก จาก SR PE group มีดีอย่างไร

ข้อดีของท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กจาก SRPE group ดีอย่างไร ในหัวข้อนี้มาดูกัน

 • ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาถูก คุณภาพดี 
 • ขนาดท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก มีหลายขนาดให้เลือก 
 • น้ำหนักเบา สามารถนำมาขดเป็นม้วนได้สะดวก ทำให้เคลื่อนย้าย / ขนส่งได้ง่ายขึ้น 
 • วัสดุที่นำมาใช้ในการผลิตมีประสิทธิภาพ ทนทาน  ใช้งานได้ยาวนาน
 • สามารถแยกแยะประเภทในการนำมาใช้งานได้ง่าย
 • ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ ทนต่อความเป็นกรด – ด่างของสภาพดินได้ดี ไม่ผุกร่อน ไม่เป็นสนิม
 • ทนทานต่อแรงกด แรงกระแทก มีความยืดหยุ่นสูง ไม่แตก หัก งอ หรือร้าวได้ง่าย

สรุป

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กมีความแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อมทั้งกรดหรือด่าง มีความสามารถรับน้ำหนักได้มาก คงทนต่อการกัดกร่อน เหมาะสำหรับใช้ในงานก่อสร้างและอุตสาหกรรม ที่ต้องการคุณสมบัติเหล็กเสริมคุณภาพสูง ใช้มากในโครงการขนาดใหญ่ทั่วไป ด้วยคุณสมบัติเหล็กเสริมที่สูงทำให้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ราคาค่อนข้างสูง แต่มีความคุ้มค่าในการใช้งานในระยะยาว