Skip links
ท่อระบายน้ำ

ท่อระบายน้ำ ท่อคอนกรีต

เพื่อการระบายน้ำ หรือเคลื่อนย้ายน้ำส่วนเกินออกไปจากพื้นที่บริเวณนั้น ๆ ให้มีความสะดวกต่อการใช้งาน โดยการวางท่อระบายน้ำเพื่อเคลื่อนย้ายน้ำจากบริเวณหนึ่งไปยังอีกบริเวณหนึ่ง ผ่านทางท่อที่มีการวางเอาไว้ โดยเฉพาะท่อระบายน้ำบนท้องถนนที่สามารถนำน้ำส่วนเกินทั้งน้ำฝน น้ำเสียต่าง ๆ ออกจากพื้นที่ที่ต้องการได้ ทั้งแหล่งชุมชน แหล่งที่พักอาศัยโดยเฉพาะในเมืองที่มีสิ่งก่อสร้างมากมาย

ท่อระบายน้ำมีขนาดและประเภทที่หลากหลาย คุณสมบัติและความเหมาะสมในการใช้งานก็แตกต่างกันด้วยเช่นกัน ทั้งความสามารถในการรองรับน้ำหนัก วัสดุที่ใช้ทำท่อระบายน้ำ ทำให้ก่อนนำมาใช้งานคุณควรพิจารณาถึงความเหมาะสมของการใช้งานด้วย ซึ่งวันนี้เราจะไปทำความรู้จักกับท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำคอนกรีตคืออะไร มีประเภทใดบ้างมีความแตกต่างกันอย่างไร รวมถึงการเลือกท่อระบายน้ำควรเลือกอย่างไร

สารบัญบทความ

ท่อระบายน้ำ คืออะไร ใช้งานอย่างไรได้บ้าง

ท่อระบายน้ำ คืออะไร

ท่อระบายน้ำ คืออุปกรณ์ที่เป็นส่วนหนึ่งในการระบายน้ำออกจากตำแหน่งหนึ่งไปยังอีกตำแหน่งหนึ่ง สามารถเคลื่อนย้ายน้ำส่วนเกินได้ทั้งน้ำฝน น้ำเสียต่าง ๆ ให้ออกจากบริเวณนั้น ๆ มักพบเห็นได้ที่ท่อระบายน้ำบนถนน อาคาร โรงงาน หรือภายในบ้านของคุณ วัสดุที่ใช้ในการสร้างท่อระบายน้ำมีหลายประเภทด้วยกัน เช่น ท่อระบายน้ำที่ทำจากคอนกรีต เหล็ก PVC หรือสแตนเลส ซึ่งจะนำมาใช้กับงานที่แตกต่างกัน

ท่อระบายน้ำจะถูกสร้างจากวัสดุที่ทนทานต่อน้ำและสสารเคมีต่าง ๆ เพื่อป้องกันการรั่วซึมหรือการกัดกร่อนของท่อ สามารถรองรับปริมาณน้ำที่ต้องการระบายได้ในปริมาณมาก รวมไปถึงรองรับแรงดันน้ำได้เป็นอย่างดี 

วิธีเลือกท่อระบายน้ำให้เหมาะกับการใช้งานควรเลือกอย่างไร

วิธีเลือกท่อระบายน้ำ

ความหลากหลายของท่อระบายน้ำทั้งวัสดุ หรือขนาดท่อระบายน้ำทำให้มีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกัน ดังนั้นก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อท่อระบายน้ำ ควรศึกษาวิธีการเลือกท่อระบายน้ำให้เหมาะสมกับการใช้งานเสียก่อน โดยวิธีการเลือกท่อระบายน้ำนั้น มีดังต่อไปนี้

  • ควรเลือกใช้ท่อระบายน้ำตามปริมาณของน้ำที่ต้องการระบาย โดยวิศวกรจะเป็นผู้คำนวณให้กับคุณว่าต้องใช้จำนวนมากน้อยแค่ไหน 
  • เลือกใช้ท่อระบายน้ำตามประเภทของการใช้งาน เช่น ต้องการใช้ท่อระบายน้ำเพื่อระบายน้ำที่มีสสารเคมี หรือต้องการใช้ท่อระบายน้ำในงานอุตสาหกรรม
  • ควรเลือกใช้ท่อระบายน้ำที่มีความแข็งแรงมากพอที่สามารถรองรับน้ำหนักในการใช้งานได้ และควรคำนึงถึงองค์ประกอบอื่น ๆ อย่างเช่น ปริมาณน้ำฝนและน้ำทิ้งในพื้นที่นั้น ๆ ความลาดชัน และขนาดของท่อระบายน้ำ ความจุที่ท่อระบายน้ำสามารถรับไว้ได้ ความเร็วที่เหมาะสม เพื่อการระบายน้ำอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • คำนึงถึงวัสดุของท่อระบายน้ำ โดยเลือกวัสดุให้เหมาะกับงานระบายน้ำของคุณ เพื่อการใช้งานในระยะยาว และไม่เกิดความเสียหายในภายหลัง

การคำนึงถึงวิธีการเลือกท่อระบายน้ำเป็นสิ่งสำคัญที่คุณควรพิจารณาให้อย่างละเอียด การเลือกวัสดุ ขนาด ความจุต่าง ๆ เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การระบายน้ำเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด

ประเภทของท่อระบายน้ำ มีอะไรบ้าง แตกต่างกันอย่างไร

สำหรับประเภทของท่อระบายน้ำเพื่อการใช้งานวางท่อนั้น แบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ โดยมีความเหมาะสมในการใช้งานที่แตกต่างกัน แบ่งประเภทของท่อระบายน้ำเป็นดังนี้

1.ท่อระบายน้ำคอนกรีต

ท่อระบายน้ำคอนกรีต วัสดุที่ใช้จะประกอบด้วยปูนซีเมนต์ หิน ทราย น้ำ และน้ำยาผสมคอนกรีตในอัตราส่วนที่แตกต่างกันตามการใช้งานหรือวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้งาน คุณสมบัติของท่อระบายน้ำประเภทนี้คือ มีความแข็งแรงทนทาน นำไปใช้งานในระยะยาวได้ ป้องกันการรั่วซึมได้ดี การใช้งานจะเหมาะกับการนำไปใช้เดินท่อใต้ดิน ทั้งท่อน้ำทิ้ง และท่อส่งน้ำ ข้อเสียของการเลือกใช้ท่อระบายน้ำคอนกรีต คือ หากดินที่ทำการวางท่อมีความเป็นกรดอาจเกิดการกัดกร่อนจนทำให้เกิดความเสียหายได้

2.ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เป็นท่อระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพและเพิ่มการรับน้ำหนักด้วยการนำเหล็กมาเป็นตัวช่วย ทั้งเหล็กและคอนกรีตมีความสามารถในการถ่ายแรงระหว่างกันภายใน จึงช่วยให้มีความสามารถในการรับน้ำหนักได้มากขึ้น โดยการใช้งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กจะเหมาะกับงานก่อสร้างถนน บริเวณที่มีรถใหญ่วิ่งผ่าน งานสนามบิน และงานโครงการศูนย์การค้าขนาดใหญ่ เป็นต้น

ลักษณะของท่อระบายน้ำ มีลักษณะอย่างไรบ้าง

ลักษณะท่อระบายน้ำถูกออกแบบมาให้หลากหลายเพื่อรองรับการใช้งานประเภทต่าง ๆ ได้ โดยมีลักษณะดังต่อไปนี้

  • ท่อระบายน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อกลมแบบลิ้นราง เหมาะกับงานระบายน้ำทั่วไปทั้งในอาคารบ้านเรือน โรงงาน และบนถนน
  • ท่อระบายน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อกลมแบบปากระฆัง โดยปลายข้างหนึ่งผายออก ส่วนอีกปลายเป็นแนวตรง จุดเด่นของท่อระบายน้ำแบบนี้คือ สามารถป้องกันการรั่วซึมได้เป็นอย่างดี เหมาะกับการใช้งานระบบน้ำเสียที่มีการปนเปื้อนสารเคมีภายในโรงงาน
  • ท่อระบายน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กแบบดันลอด เหมาะกับการใช้งานดันท่อโดยเฉพาะ การติดตั้งท่อระบายน้ำลักษณะนี้คือ ต้องทำการเจาะอุโมงค์ขนาดเล็กแล้วใช้การดันท่อเข้าไปยังอุโมงค์ที่เจาะไว้
  • ท่อระบายน้ำที่มีลักษณะเป็นท่อเหลี่ยม มักถูกออกแบบมาเพื่อใช้งานระบายน้ำปริมาณมาก มีความแข็งแรง คงทนสามารถรองรับน้ำหนักมากได้ดี เหมาะกับนำมาใช้กับงานระบายน้ำในบริเวณที่มีรถใหญ่วิ่งผ่านได้ ตามทางเท้า ถนนทางหลวง และพื้นที่ลำคลองต่าง ๆ

สรุป

ท่อระบายน้ำ หรือท่อระบายน้ำคอนกรีต จะช่วยระบายน้ำส่วนเกิน น้ำเสีย หรือน้ำฝน ออกไปจากบริเวณที่ต้องการได้ โดยการเลือกใช้ท่อระบายน้ำประเภทต่าง ๆ จะขึ้นอยู่กับความเหมาะกับสถานที่นั้น ๆ และประเภทของการใช้งาน หากคุณกำลังมองหาท่อระบายน้ำคุณภาพดี คุณสามารถเลือกใช้บริการกับทาง SRPE group เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบประปา