Skip links

เกี่ยวกับเรา / COMPANY PROFILE

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SR” บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟ รวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และการคิดค้นของบ้านน็อคดาวน์​

srpegroup.com

S.R PE Group Co., Ltd​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทเอกชนก่อตัั้งในปี พ.ศ.2543 ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับการใช้งาน ลำเลียงน้ำ ร้อยสายไฟ ร้อยสายสัญญาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า SR ที่ได้การยอมรับ จากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยศักยภาพในการพัฒนาอย่างก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ทำให้เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาและวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย 

นำมาสู่ความสำเร็จที่เราได้รับอนุสิทธิบัติสินค้านวัตกรรมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการ อาทิเช่น ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROPIPE ถังเก็บน้ำชนิดลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROTANK บ้านน๊อคดาวน์ชนิดลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROHOUSE เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ตอบรับความต้องการของท้องตลาด และมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวสามารถยืนยันจุดยืนของเรา ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจากพลาสติกชนิด HDPE ของประเทศไทย

"ความหมายที่แท้จริงของความคุ้มค่า ในคุณภาพพรีเมี่ยม ราคาที่เหมาะสม และการบริการครบวงจร (One-Stop Service) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"​

srpegroup.com

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (USP)

cup

More than 20 years of experiences

เรามีประสบการณ์นับมาแล้ว 20 ปี ในอุตสาหกรรมฯ​

people

Dedicated and skilled management team​

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

setting

Leading Innovator in HDPE Pipe & Fittings Industry in Thailand​

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวบริการห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรสำหรับการประกันคุณภาพวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ

search

One-stop laboratory service for quality assurance

เราปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับนวัตกรรม และเทคโนโลยีเครื่องจักร​

truck

Exceptional guest services, with fast delivery and installation.

บริการให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดส่งและการติดตั้งที่รวดเร็ว

correct

Promotional offer for optimum customer satisfaction​

ข้อเสนอส่งเสริมการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า​

srpegroup.com

OUR TIMELINE

2000
บริษัทเริ่มก่อตั้ง
2000
2005
ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต
2005
2008
ลงทุนในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและครบวงจร สามารถเพิ่มกำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี​
2008
2012
ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าท่อ PROPIPE​
2012
2014
ท่อ PROPIPE ได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​
2014
2015
ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าถังเก็บน้ำ PROTANK และได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​
2015
2017
ยกร่างมาตรฐานมอก.2764-2559 สำหรับท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก และได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม โครงการ Thailand City Innovation Challenge สาขาบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน
2017
2018
ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ได้รับการขึ้นจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย
2018
srpegroup.com

วิสัยทัศน์

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จํากัด มุ่งสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการผลิต ท่อและอุปกรณ์ HDPEที่ดีที่สุด และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญให้กับระบบสาธารณูปโภค เพื่อประชาชนทั้งในประเทศและ ASEAN​

srpegroup.com

พันธกิจ​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จํากัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า นวัตกรรม HDPE รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในแง่ของคุณภาพและราคาที่เหมาะสม  รวมถึงการบริการแบบครบวงจรเพื่อที่จะสร้าง ความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้าและสังคมให้ก้าวกันไปข้างหน้าอย่าง มั่นคงและยั่งยืน​

srpegroup.com

ค่านิยม

PIONEER

P

PURPOSE

ร่วมกันสร้างสรรค์ วิธีกระบวนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร

I

INTERGRITY

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย​

O

OPTIMISTIC

ทัศนคติเชิงบวกคือจุดเริ่มต้นของความสุขและประสิทธิภาพในองค์กร

N

NOBLE

ทักษะในการปฎิบัติงานด้วยคุณสมบัติศักยภาพ ที่สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันสำหรับองค์กร​

E

EXCELLENT

คุณภาพและการบริการสินค้าอันเป็นเลิศ​

E

ELECTRIC

รักความท้าทาย ทำงานแบบเชิงรุก​

R

RESULT ORIENTED

RESULT ORIENTED