Skip links

บัญชีนวัตกรรมไทย มีดีอย่างไร? ทำไมถึงต้อง WOW

แน่นอนคำว่า “สินค้านวัตกรรมไทย” ฟังแล้วดูเจิดจรัสมาก ๆแลดูมีเอกลักษณ์ ทำให้หลาย ๆ คนเกิดคำถามว่า สินค้านวัตกรรม มีสิทธิพิเศษเทียบกับสินค้าทั่วไป อย่างไร? ก่อนอื่นเลย การนำสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่ง ไม่จำเป็นต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือบริการใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อนบนโลก แต่เป็นสิ่งที่คนไทยมีส่วนร่วมพัฒนาขึ้นจากกระบวนการวิจัยพัฒนา หรือการปรับปรุงผลิตภัณฑ์หรือบริการเดิม  ด้วยองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในประเทศไทยสามารถนำมาพัฒนาจากทั้งในและต่างประเทศได้ ซึ่งอาจเป็นผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีความคล้ายคลึงกับสิ่งที่มีอยู่แล้วก็ได้ ทั้งนี้นวัตกรรมไทยต้องผ่านหลักเกณฑ์ และขั้นตอนหลายขั้นจนหลากหลายผู้ประกอบการถึงกับลายตากันเลยทีเดียวเพราะกว่าจะได้อนุสิทธิบัตรใบนึงมา ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็ไม่ใช่เรื่องยากที่สำคัญ การรับรองโดยหน่วยงานที่เชื่อถือได้ คือด่านสุดท้ายที่ทุกรายจะต้องเจอ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้และบริเวณใกล้เคียง

‍การเติบโตธุรกิจสู่อนาคตที่มั่นคงและยั่งยืน (Business model) ที่ต้องมีการพัฒนาวิจัยใหม่ควรคำนึงถึงความใหม่ ความแตกต่าง ความสะดวกสะบาย จากการให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ในปัจจุบันที่มีอยู่หรือพูดง่ายๆคือ ลูกค้าหรือผู้รับบริการจะต้องได้รับคุณค่า (Value) ที่ดีขึ้น เช่น สะดวกขึ้น รวดเร็วขึ้น ค่าใช้จ่ายน้อยลง ลดขั้นตอน เป็นต้นโดยทุกกระบวนการ สามารถวัดผลและวิเคราะห์ได้อย่างน่าเชื่อถือทางสถิติ และดำเนินการโดยหน่วยงานที่น่าเชื่อถือรวมถึงภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงการใช้งานเครื่องมือเครื่องมือ (Tool) ที่นำมาใช้ จะต้องเป็นผลมาจากการวิจัยและการพัฒนา (R&D) ร่วมกับสถาบันมีชื่อเสียง ยกตัวอย่างที่ทาง SR PE GROUP จำหน่ายท่อ HDPE ได้ร่วมมือกับมหาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กว่าจะกลายมาเป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก เพิ่มน้ำหนักในเนื้อหารายละเอียดเชิงวิชาการและเทคนิค ที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีผลการวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพและความปลอดภัยในการนำมาใช้งานกลายเป็นที่แพร่หลายในการขายและการตลาดของสินค้าได้

บัญชีนวัตกรรมไทยโอกาศสร้างช่องทางให้ผู้ประกอบการเข้า “ตลาดภาครัฐ”                   
ปัจจุบันผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมมีจำนวนไม่น้อยที่ยังไม่ได้รับการนำมาใช้เชิงพาณิชย์มีประโยชน์แต่กลับไม่ได้นำมาใช้ เพียงเพราะความขาดคการตระหนักของสินค้าไปยันสู่การเป็นที่ยอมรับของกลุ่มผู้บริโภคหรือกลยุทธ์ด้านการตลาดที่ยังไม่เพียงพอ อย่างไรก็ตาม รัฐบาลเล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศด้วยสินค้าที่ตอบโจทย์มากขึ้น มีความผสมผสานกับเทคโนโลยียุคใหม่ ตามนโยบาย “ประเทศไทย4.0”  ร่วมกับหน่วยงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) จึงกำหนดแนวทางการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมไทยผ่านการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ  จัดทำเป็น “บัญชีนวัตกรรมไทย” เพื่อเป็นเครื่องมือในการนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมไทยมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ พร้อมผลักดันสู่เชิงพาณิชย์อย่างมีมาตรฐานในระดับที่เชื่อถือได้

โดย ท่อลอนพีอีเสริมเหล็กได้รับโอกาสนี้เพื่อได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยละเข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐ   รหัส : 01010013

หมายความว่าหน่วยงานราชการใดที่ต้องการนำสินค้านวัตกรรมไปใช้สามารถสอบราคาจากรหัสบัญชีนวัตกรรม ภายใต้หน่วยงานสำนักงบประมาณรวมถึงกระทรวงพาณิชย์ได้ทันที

คุณสมบัตินวัตกรรมของ “ท่อลอนพอลิเอทิลีน (SRPE)” หรือ “ท่อ PROPIPE”
อย่างที่ได้เคยกล่าวไปแล้วผลิตภัณฑ์ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (Steel Reinforced PolyethyleneCorrugated Pipe) ได้กลายเป็นที่นิยมมากขึ้น ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถตอบโจทย์ได้จริง เห็นผลลัพธ์ก่อน-หลังได้จริง หลังจากที่ถูกนำไปใช้ในทั้งหน่วยงานภาครัญและภาคเอกชนช่วยปรับปรุงศักยภาพของระบบระบายน้ำ อ้างอิงตามข้อมูลบัญชีนวัตกรรมไทย รหัส : 01010013 มีลักษณะเป็นท่อพอลิเอทิลีน (HDPE)ที่เสริมความแข็งแรงของท่อด้วยลอนเหล็กมีลักษณะหน้าตัดเป็นรูปตัววี (Helical V-shaped)

ผนังท่อด้านในบริเวณใต้ลอนเหล็กที่สัมผัสกับของเหลวเป็นHDPE ที่มีผิวเรียบ ส่วนผนังภายนอกมีลักษณะเป็นลอนเหล็กดโดยเคลือบ HDPEเพื่อช่วยรับแรงกด

กระบวนพิเศษในการผลิตแบ่งออกเป็น4 ขั้นตอน คือ
(1) การเคลือบแผ่นเหล็กประเภท ZincGalvanized Steel ด้วยสารยึดติดและ HDPE
(2) นำเหล็กแผ่นเคลือบ HDPE มาม้วนให้เป็นลอน
(3) ขึ้นรูปท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กด้วยกระบวนการExtrusion
(4) ดำเนินการเชื่อมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กด้วยกระบวนการHot Extrusion Welding ที่มีการควบคุมพารามิเตอร์สำหรับการเชื่อม ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ท่อที่มีคุณสมบัติผสมระหว่างความยืดหยุ่นและความทนทานต่อความชื้นของ HDPE กับความแข็งแรงจากลอนเหล็กZinc Galvanized Steel

คุณลักษณะเฉพาะ
1. เป็นท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กแบบผนังสองชั้น
2. ใช้สำหรับงานท่อใต้พื้นดิน งานท่อที่ไม่มีจุดประสงค์ในการรับแรงดันภายในเช่น ท่อระบายน้ำ ท่อน้ำทิ้ง และท่อรวบรวมน้ำเสีย
3. ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานเลขที่มอก. 2764-2559
4. มีความแข็งแรงทนทาน และมีความยืดหยุ่นทนต่อการทรุดตัวของดินไม่แตกหักง่าย
5. มีน้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย สะดวกรวดเร็ว ด้วยการควบคุมการเชื่อมแบบ Hot Extrusion

ซึ่งหากพูดในเรื่องวัสดุสำหรับการระบายน้ำแล้วนั้น ก็มีอยู่ให้เห็นหรือเป็นประเภทสินค้าที่แตกต่างกันออกไป ไม่ว่าจะเป็น ท่อลอน พีอี ผนังสองชั้น (DoubleWall Corrugated HDPE Pipe), ท่อน้ำทิ้งผนังเบา ชนิดลอน HDPE (Corrugated PE Pipe), ท่อน้ำ PE , ท่อ HDPE ผนังชั้นเดียว, ท่อ HDPE ผนังสองชั้นหรืออาจจะเป็นวัสดุท่อเหล็ก ท่อไฟเบอร์ ท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่มีลักษณะใกล้เคียงกันแต่ต่างต่างกันที่คุณสมบัติและวัสดุที่ใช้

แหล่งที่มาอ้างอิง:
http://www.innovation.go.th/faq/#:~:text=A,%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9C%E0%B8%A5
%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%
E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%8C  

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด โรงงานผลิตท่อ HDPE เราเป็นผู้รับเหมาและ ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ PE ราคาถูก ,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์: https://www.srpegroup.co.th 
FB: https://www.facebook.com/srpegroup/
LINE OA: