เกี่ยวกับเรา / COMPANY PROFILE

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SR” บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟ รวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และการคิดค้นของบ้านน็อคดาวน์​

S.R PE Group Co., Ltd​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทเอกชนก่อตั้งในปี พ.ศ.2543

ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับการใช้งาน ลำเลียงน้ำ ร้อยสายไฟ ร้อยสายสัญญาน ภายใต้เครื่องหมายการค้า SR

ที่ได้การยอมรับจากทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในและต่างประเทศ ด้วยศักยภาพ

ในการพัฒนาที่ก้าวกระโดดและต่อเนื่อง ทำให้เราก้าวเข้าสู่การพัฒนาและวิจัยอย่างเต็มรูปแบบ ด้วยความสนับสนุนจากสำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ รวมถึงสถาบันการศึกษาชั้นนำของประเทศไทย นำมาสู่ความสำเร็จที่เราได้รับอนุสิทธิบัติสินค้านวัตกรรมโดยกรมทรัพย์สินทางปัญญาหลายรายการ อาทิเช่น ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROPIPE ถังเก็บน้ำชนิดลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROTANK บ้านน๊อคดาวน์ชนิดลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก PROHOUSE เป็นต้น ซึ่งนวัตกรรมเหล่านี้ตอบรับความต้องการของท้องตลาด และมีส่วนสำคัญในการแก้ปัญหาให้แก่ประเทศชาติได้เป็นอย่างดี เราจึงมุ่งมั่นในการพัฒนานวัตกรรมใหม่ ๆ ออกมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างทางเลือกใหม่ ให้แก่หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งความมุ่งมั่นดังกล่าวสามารถยืนยันจุดยืนของเรา ในการเป็นผู้นำด้านนวัตกรรมจากพลาสติกชนิด HDPE ของประเทศไทย  ​

"ความหมายที่แท้จริงของความคุ้มค่า ในคุณภาพพรีเมี่ยม ราคาที่เหมาะสม และการบริการครบวงจร (One-Stop Service) เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า"​

ข้อได้เปรียบทางการแข่งขัน (USP)​

More than 20 years of experiences​

เรามีประสบการณ์นับมาแล้ว 20 ปี ในอุตสาหกรรมฯ​

Dedicated and skilled management team​

เรามีทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านนี้โดยเฉพาะ​

Leading Innovator in HDPE Pipe &

Fittings Industry in Thailand​

เราปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ

นวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักร​

One-stop laboratory service for quality assurance​

บริการห้องปฏิบัติการแบบครบวงจรสำหรับการประกันคุณภาพ​

Exceptional guest services, with

fast delivery and installation.​

บริการให้คำปรึกษา รวมถึงการจัดส่งและการติดตั้งที่รวดเร็ว​

Promotional offer for optimum

customer satisfaction​

ข้อเสนอส่งเสริมการขายเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า​

ไทม์ไลน์ ของเรา

บริษัทเริ่มก่อตั้ง​

ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต​

ลงทุนในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและครบวงจร สามารถเพิ่มกำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี​

ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าท่อ PROPIPE​

ท่อ PROPIPE ได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​

ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าถังเก็บน้ำ PROTANK และได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​

ยกร่างมาตรฐานมอก.2764-2559 สำหรับท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก และได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม โครงการ Thailand City Innovation Challenge สาขาบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน​

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ได้รับการขึ้นจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (NIA)​

วิสัยทัศน์​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จํากัด มุ่งสู่การเป็นผู้นําในอุตสาหกรรมการผลิต ท่อและอุปกรณ์ HDPE

ที่ดีที่สุด และเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญให้กับระบบสาธารณูปโภค เพื่อประชาชนทั้งในประเทศและ ASEAN​

พันธกิจ​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จํากัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาสินค้า นวัตกรรม HDPE รวมถึงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในแง่ของคุณภาพและราคาที่เหมาะสม  รวมถึงการบริการแบบครบวงจรเพื่อที่จะสร้าง ความพึงพอใจอันสูงสุดให้แก่ลูกค้าและสังคมให้ก้าวกันไปข้างหน้าอย่าง มั่นคงและยั่งยืน​

PIONEER​

ร่วมกันสร้างสรรค์ วิธีกระบวนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร​

URPOSE​

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย​

NTERGRITY​

ทัศนคติเชิงบวกคือจุดเริ่มต้นของความสุขและประสิทธิภาพในองค์กร​

PTIMISTIC​

ทักษะในการปฎิบัติงานด้วยคุณสมบัติศักยภาพ ที่สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันสำหรับองค์กร​

OBLE​

คุณภาพและการบริการสินค้าอันเป็นเลิศ​

XCELLENT​

รักความท้าทาย ทำงานแบบเชิงรุก​

LECTRIC​

ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย​

ESULT ORIENTED​

P

I

O

N

E

E

R

ค่านิยม

ขายท่อพีอี,ท่อน้ำ pe,ขายท่อ pe,ท่อ pe มอก.,ร้านขายท่อ pe

บริษัทเริ่มก่อตั้ง​

ขยายโรงงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต​

ลงทุนในห้องปฏิบัติการทดสอบที่ทันสมัยและครบวงจร สามารถเพิ่มกำลังการผลิต 15,000 ตัน/ปี​

ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าท่อ PROPIPE​

ท่อ PROPIPE ได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​

ทีม R&D คิดค้นนวัตกรรมสินค้าถังเก็บน้ำ PROTANK และได้รับอนุสิทธิบัตร โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญา​

ยกร่างมาตรฐานมอก.2764-2559 สำหรับท่อพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก และได้รับรางวัลจากการประกวดนวัตกรรม โครงการ Thailand City Innovation Challenge สาขาบริหารจัดการน้ำ เพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน​

ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ได้รับการขึ้นจดทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย (NIA)​

ร่วมกันสร้างสรรค์ วิธีกระบวนการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายองค์กร​

URPOSE​

P

สภาพแวดล้อมการทำงานที่ซื่อสัตย์ สุจริต และจริงใจแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย​

NTERGRITY​

I

ทัศนคติเชิงบวกคือจุดเริ่มต้นของความสุขและประสิทธิภาพในองค์กร​

PTIMISTIC​

O

ทักษะในการปฎิบัติงานด้วยคุณสมบัติศักยภาพ ที่สามารถเพิ่มขีดการแข่งขันสำหรับองค์กร​

OBLE​

N

คุณภาพและการบริการสินค้าอันเป็นเลิศ​

XCELLENT​

E

รักความท้าทาย ทำงานแบบเชิงรุก​

LECTRIC​

E

ร่วมสร้างผลงานสู่เป้าหมาย​

ESULT ORIENTED​

R

2000

2005

2008

2012

2014

2015

2017

2018

จำหน่ายท่อพีอี,ขายท่อพีอี,ท่อพีอีราคาขายส่ง,ท่อpeราคาขายส่ง,จำหน่ายท่อpe,ขายท่อpe, ท่อพีอี PE ราคาถูก, ท่อพีอี PE ราคาขายส่ง, ท่อน้ำพีอี PE ราคาขายส่ง, ท่อน้ำPE, ท่อน้ำพีอี,จำหน่ายท่อ hdpe,จำหน่ายท่อ ldpe,ขายท่อพีอีเกษตร,ขายท่อพีอีราคาถูก,ราคาท่อพีอี,ท่อน้ำเกษตรพีอี,ท่อ hdpe,ท่อเกษตร,ขายท่อเกษตร
ร้านขายท่อ pe,โรงงานผลิตท่อ hdpe,ท่อ hdpe ประปา,ท่อ hdpe ไฟฟ้า
ท่อน้ำ pe,ท่อ pe มอก.,ท่อ hdpe ประปา,ขายท่อ pe เกษตร

127 หมู่4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110