Skip links

Welding machine what is better between the cv and the cc

เครื่องเชื่อมโลหะนั้นคือเครื่องมือที่จะใช้ไฟฟ้าในการเชื่อมโลหะเข้าด้วยกัน มักจะใช้กระแสไฟระดับสูง (มากกว่า 80 แอมแปร์) ไปจนถึง 12,000 แอมแปร์ในการเชื่อมเฉพาะจุด บางครั้งก็ใช้ไฟฟ้ากระแสต่ำเช่น การเชื่อมใบมีดเข้าด้วยกัน ใช้เพียงแค่5แอมป์ด้วยเครื่องเชื่อมแบบแก็สเป็นต้น​

เมื่อเทียบจากทั้งการดีไซน์และการควบคุมแล้ว มันมีเครื่องเชื่อมอยู่2ชนิดหลักๆอยู่ด้วยกัน ซึ่งก็คือแบบที่ให้ กระแสต่อเนื่อง (CC) และแบบที่ให้ โวลต์ต่อเนื่อง (CV) และยังมีอีกรูปแบบที่ใช้แหล่งพลังงานได้หลายรูปแบบ ทำให้สามารถปรับเปลี่ยนการใช้งานเป็นแบบCCหรือCVก็ได้ตามที่เหมาะสมกับงาน เนื่องจากการเชื่อมนั้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยทั้งกระแสง(A)และโวลต์(V)จะมีการขยับขึ้นลงตลอดเวลา ตัวแกล่งพลังงานจึงต้องคอยปรับเปลี่ยนด้วยความเร็วระดับเสี้ยววินาที เพื่อที่จะทำให้การเชื่อมนั้นต่อเนื่อง

แหล่งพลังงานแบบกระแสตรง (DC) สามารถเป็นCVหรือCCก็ได้
อุปกรณ์CVนั้นมักจะใช้ในเครื่องมือแบบกึ่งอัตโนมัติและการทำงานตามสายอย่างเช่น เครื่องเชื่อมแบบแก๊ส (GMAW) หรือแบบฟลักซ์คอร์ (FCAW) ซึ่งจะให้ระดับโวลต์อย่างสม่ำเสมอตามที่กำหนดเอาไว้ การตั้งค่ากำหนดค่าโวลต์สำหรับเครื่องมือCVนั้นจะทำให้ความยาวของการเชื่อมนั้นสม่ำเสมอ เพราะความยาวของการเชื่อมนั้นผันตรงกับปริมาณโวลต์ในการเชื่อม

แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดค่ากระแสไฟล่ะ?
ในเครื่องมือCVนั้น ปริมาณการส่งพลังงานผ่านสาย ความหนาของสาย และตัวอิเล็กโทรดจะเป็นตัวกำหนดการดึงกระแสไฟจากเครื่อง หากเพิ่มกระแสเข้าไปจะเพิ่มพลังในการเจาะมากขึ้น ในทางกลับกัน การปรับให้การป้อนกระแสเท่าเดิมในขณะที่เพิ่มระยะเสริมของไฟฟ้าจะเพิ่มแรงต้านทานและทำให้กระแสลดลง ทำให้ลดพลังงานในการเจาะลงไป เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการเผาจนทะลุ ให้คุณปรับด้ามให้ยาวขึ้น เพื่อลดกระแสลงและลดพลังในการเจาะลง ซึ่งจะปรับได้ตั้งแต่25-50 แอมป์ เพียงแค่การปรับความยาวเท่านั้น

แล้วอะไรเป็นตัวกำหนดระดับโวลต์?
ระดับค่าโวลต์นั้นส่งผลโดยตรงต่อความยาวของการเชื่อม คุณสามารถปรับมันได้ด้วยตัวเองในระหว่างเชื่อมแบบSMAW หรือ แบบแก๊ส(GTAW) โดยการขยับตัวแท่งให้เข้าหาหรือออกห่างจากตัวงานมากขึน

การเชื่อมแบบไหนมั่นคงสม่ำเสมอและเป็นที่นิยมมากกว่า?
มันขึ้นอยู่กับชนิดของวิธีการเชื่อมที่คุณใช้อยู่ และขึ้นกับระดับความซับซ้อนของอุปกรณ์ด้วย ทั้งSMAWและGTAWต่างก็ถือเป็นวิธีแบบทำด้วยตัวเอง คุณสามารถถือตัวเชื่อมหรือTIGไว้ในมือแล้วควบคุมมุมการทำงาน ความเร็ว ความยาว และปริมาณของอิเล็กโทรดที่ใส่เข้าไปได้ด้วยตัวของคุณเอง ซึ่งมันทำให้การใช้รูปแบบCCนั้น เหมาะสำหรับSMAWและGTAWมากกว่า

ในอีกด้านหนึ่ง GMAWและFCAWนั้นเป็นวิธีที่เป็นแบบกึ่งอัตโนมัติ ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถถือตัวเครื่องเชื่อมและควบคุมมุมองศาการทำงานและความเร็วได้ด้วยมือของตัวเอง รวมไปถึงความห่างระหว่างปลายเครื่องกับวัตถุอื่นๆ (CTWD)อีกด้วย แต่อัตราการปล่อยอิเล็กโทรดเข้านั้นจะถูกควบคุมโดยอัตโนมัติด้วยตัวสายจ่ายพลังงานที่สม่ำเสมอ ทำให้CVเป็นรูปแบบที่เหมาะกับGMAWและFCAWมากกว่า

Source:
https://en.wikipedia.org/wiki/Welding_power_supply
https://www.thefabricator.com/article/arcwelding/arc-welding-101-cv-or-cc-what-s-the-difference-

https://www.lincolnelectric.com/en-gb/support/process-and-theory/Pages/constant-current-vs-constant-coltage-output.aspx

11-srpegroup_co_th_RIKUMATSUO