Skip links

Policy of the bangkok governor new people drive world environment day

หลังจากที่ได้รับประกาศแต่งตั้งผู้ว่ากทม. คนที่ 17หรือ “ชัชชาติ สิทธิพัทธุ์” อย่างเป็นทางการแล้ว นโยบายที่จะปรับปรุง พัฒนาและฟื้นฟูระบบบโครงสร้างพื้นฐานของเมืองต่อจากนี้ ก็จะเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อย ๆไม่ว่าจะเป็นปัญหาควันและฝุ่น PM2.5 ทางเท้าที่ไม่ปลอดภัยขนส่งสาธารณะที่ไม่ทั่วถึง ฝนตกรถติด และระบบระบายน้ำที่ยังทำให้น้ำท่วมเอ่อล้น ทำให้ประชาชนชาวกรุงเทพฯมักตั้งคำถามบ่อยๆ เกี่ยวกับความจริงของ “กรุงเทพฯ….ชีวิตดี ๆ ที่ลงตัว” อาจจะไม่ได้ลงตัว 100% เนื่องในโอกาสของ #วันสิ่งแวดล้อมโลก (WorldEnvironment Day) วันที่ 5 มิ.ย. 2565 วิสัยทัศน์การแก้ไขปัญหาเหล่านี้ที่ครอบคลุมทั้งเชิงสิ่งแวดล้อมโครงสร้างที่ดี ความสร้างสรรค์ ความปลอดภัย เศรษฐกิจ สุขภาพ การบริหารจัดการการศึกษา และการเดินทาง จึงเป็นสิ่งสำคัญในความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่เมืองของชาวกรุงฯ

นโยบายของผู้ว่าฯ ด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อที่จะขับเคลื่อนพื้นที่สีเขียวให้น่าอยู่ประกอบด้วย
1.    การจัดการขยะโดยใช้หลักเกณฑ์อุปทานห่วงโซ่ (Supply Chain) ริเริ่มต้นแบบการคัดแยกขยะระหว่างขยะต้นทางและขยะเปียกจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดพร้อมจุดทิ้งขยะทุกบริเวณ และเพิ่มสวัสดิการพนักงานเก็บและขนขยะเพื่อขวัญกำลังใจ
2.    มลภาวะทางอากาศ PM2.5 มีการตรวจสอบคุณภาพอากาศเชิงรุกในโรงงานและขยายระบบการติดตาม/แจ้งเตือนฝุ่นสู่ระดับแขวง 1,000 จุด มีพยากรณ์แจ้งเตือนอีกทั้งยังช่วยประชาชยลดค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงเครื่องยนต์เก่าเพื่อลลดฝุ่นพยายามผลักดันรถพลังงานไฟฟ้า (EV) เข้าไปทดแทน ให้เกิด Ecosystemและเพิ่มรถเมล์สายหลัก/สายรอง เป็นราคาเดียวในขณะที่ลดปริมาณการใช้รถยนต์ส่วนบุคคลในชั่วโมงเร่งด่วนในพื้นที่ LowEmission Zone รวมถึงการดำเนินการทางกฎหมายกรณีพบผู้ปล่อยพิษอที่ผิดกฎหมายอย่างเจตนา
3.    การจัดการน้ำเสีย(Wastewater Management System)ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียชุมชน (Onsite Treatment) และระบบน้ำเสียจากต้นทางและทบทวนแผนการก่อสร้างโรงบำบัดน้ำเสีย และเชื่อมต่อท่อรวบรวมน้ำเสียที่มีอยู่เดิม
4.    การเพิ่มพื้นที่สีเขียว“BKK Clean Air Area” พื้นที่ปลอดฝุ่น ด้วยต้นไม้และเครื่องฟอกอากาศ ระหว่างพื้นที่ Indoor และ Outdoorและปลอดคาร์บอน “BMA Net Zero” ที่สามารถควบคุมได้

และอีกด้านหนึ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพัฒนาประเทศให้ก้าวไปสู่ข้างหน้านั่นคือระบบการระบายน้ำ
ที่ยังคงใช้วิธีการระบายน้ำกันแบบเดิมๆทำให้เมื่อเข้าสู่ภาวะน้ำท่วมของประเทศในทุกๆปีน้ำยังคงประสบปัญหาการระบายน้ำระบายไม่ทันท่วงทีส่งผลกระทบต่อชาวบ้าน เกิดปัญหาวิกฤติน้ำท่วมอย่างรุนแรงไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคสมัยหลาย 100 นโยบาย ไม่จะเป็นนโยบายผู้ว่ากทม. หรือนายกรัฐมนตรีของประเทศแต่ละสมัยก็ตามยังคงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงระบบการป้องกันน้ำท่วมที่จะตรงประเด็นและลดภัยน้ำท่วมได้อย่างตรงจุดเพราะการแก้ไขปัญหาเหล่านี้ต้องแก้ไขมาจากรกลากการก่อสร้างโครงสร้างของการระบายน้ำอย่างจริงจัง เเละตั้งแต่ผู้รับเหมา วัสดุในการก่อสร้าง อย่างไรก็ตามเราเป็นผู้ผลิตท่อระบายน้ำในยุคปัจจุบันไม่คิดที่จะย่ำอยู่กับที่ จึงพัฒนาสินค้านวัตกรรมจากแรงบันดาลใจในต่างประเทศเพื่อที่จะสามารถต่อยอดการระบายน้ำในประเทศให้เพิ่มประสิทธิภาพสูงสุดบริษัทเอสอาร์พีอีกรุ๊ปจึงได้พัฒนาท่อโพลีเอทีลีนเสริมเหล็ก (โปรไพพ์)และขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยจึงได้เป็นสินค้าที่ทางรัฐบาลสนับสนุนในการใช้งานในส่วนของภาครัฐ และยังคงคิดค้นพัฒนานวัฒกรรมใหม่อยู่ตลอดเวลา

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ท่อร้อยสายไฟ HDPE เราเป็นผู้รับเหมาและจำหน่ายท่อ HDPE ,ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ PE มอก.,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:

เว็บไซต์: https://www.srpegroup.co.th  
FB: https://www.facebook.com/srpegroup/

LINE OA: