Skip links

Pipe stiffness most commonly referenced but least understood

อย่างที่คุณทราบตอนนี้ มีวัสดุท่อและการติดตั้งหลากหลายประเภท:
– ประเภทที่ยืดหยุ่น
– ประเภทแข็ง
– วัสดุโลหะ
– วัสดุคอนกรีต
– วัสดุพลาสติก
– แบบใช้แรงโน้มถ่วง
– แบบใช้แรงดัน

ท่อแต่ละชนิดก็มีจุดประสงค์ วิธีการออกแบบและลักษณะที่แตกต่างกันออกไป อย่างไรก็ตามความแข็งของท่อมีแนวโน้มที่จะเป็นตัววัดคุณภาพที่ถูกพูดถึงบ่อยมากที่สุดแต่ก็มีความเข้าใจน้อยที่สุดเช่นกันในอุตสาหกรรมท่อ

เมื่อคนส่วนใหญ่นึกถึงท่อหรือพยายามอธิบายเกี่ยวกับท่อ พวกเขาจะอธิบายด้วยวัสดุที่ผลิตเป็นอันดับแรก (เช่นคอนกรีต, HDPE, เหล็ก, PVC ฯลฯ ) นอกจากนี้ยังอาจอธิบายคุณลักษณะทางกายภาพบางอย่างเช่นประเภทของข้อต่อ (เช่น ท่อปากระฆัง, แบบเชื่อม, แบบต่อหน้า) หรือว่าเป็นผนังทึบ (SDR) หรือผนังโปรไฟล์

อย่างไรก็ตาม รายการเหล่านี้ไม่ถือว่าเป็นคุณสมบัติที่จะอธิบายถึงประสิทธิภาพของท่อได้ การระบุคุณสมบัติเชิงปริมาณของสมรรถนะนั้นจะยากกว่า ซึ่งถ้าท่อได้รับการออกแบบสำหรับการใช้แรงดันแล้วค่าความดันจะมีคุณสมบัติเป็นหนึ่งในข้อกำหนดเหล่านั้น อย่างไรก็ตามท่อส่วนใหญ่นั้นไม่มีระดับความดัน

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมความแข็งของท่อจึงถูกยึดถือโดยวิศวกรจำนวนมากให้เป็นคุณสมบัติที่มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายประสิทธิภาพของท่อ ซึ่งความแข็งของท่อจะเป็นตัวอธิบายประสิทธิภาพของท่อ – ประมาณนั้น

ความแข็งของท่อวัดโหลดที่ต้องการเพื่อเปลี่ยนท่อที่ไม่สนับสนุนระยะทางเท่ากับ 5% ของเส้นผ่านศูนย์กลางที่อุณหภูมิเฉพาะและในอัตราที่กำหนดของการโหลด ท่อที่มีความแข็งสูงสามารถต้านทานการบิดเบือนของรูปร่างในระหว่างการจัดการและการติดตั้งท่อได้ แต่จะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยต่อประสิทธิภาพของท่อเมื่อมีการติดตั้งท่อแล้ว

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความแข็งแรงของท่อเป็นข้อมูลที่ดีที่ควรทราบไว้ แต่เนื่องจากเป็นหนึ่งในมาตรการวัดเชิงปริมาณที่มีอยู่ไม่กี่ข้อ ความเกี่ยวข้องของความแข็งที่วัดได้บางครั้งนั้นก็มากเกินไป ตัวอย่างเช่น บางคนเชื่อว่าท่อที่มีความแข็งของท่อสูงกว่าสามารถรับน้ำหนักได้มากกว่าท่ออื่นที่มีความแข็งของท่อต่ำ ซึ่งนี่ไม่เป็นความจริง มีตัวอย่างมากมายของท่อที่มีความแข็งของท่อต่ำกว่าแต่สามารถรับความลึกได้สูงกว่าท่อที่มีลักษณะคล้ายกันที่มีความแข็งของท่อสูงกว่า ท่อเหล็กลูกฟูกสามารถรองรับความลึกได้มากกว่าท่อพลาสติก แต่ความแข็งของท่อก็จะมีความคล้ายคลึงกับท่อพลาสติก

นอกจากนี้ยังมีบางส่วนที่คิดว่าท่อที่มีความแข็งสูงกว่าจะทำงานได้ดีเมื่อเวลาผ่านไปเทียบกับท่อที่มีความแข็งน้อยกว่า นี่ก็เป็นเป็นสิ่งที่ถูกต้อง แต่ระดับของความแตกต่างในการปฏิบัติงานนั้นน้อยมากจนแทบสังเกตุไม่ได้เลยในกรณีส่วนใหญ่

ความแข็งของท่อเป็นสมบัติที่มีความหมายสำหรับท่อ ซึ่งท่อต้องมีความแข็งพอที่จะต้านทานการขนส่ง การจัดการและการติดตั้งท่อโดยไม่ทำให้เกิดการเสียรูปมากเกินไป อย่างไรก็ตาม ความแข็งของท่อมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเมื่ออธิบายถึงความแข็งแรงของท่อในการรับน้ำหนักของดินหรือประสิทธิภาพการทำงานของท่อในระยะยาว

ที่มา
http://www.conteches.com/pipe-blog/article/id/120/pipe-stiffness–most-commonly-referenced-but-least-understood