Skip links

Inspired by the netherlands delta works the best flood management project in the world

ภัยพิบัติต่างๆ บางครั้งก็เกิดขึ้นจากธรรมชาติ บางครั้งก็เกิดจากฝีมือของมนุษย์ หากมาแบบไม่ทันตั้งตัวและไม่มีความพร้อมรับมือก็คงจะมีแต่ความเสียหายเกิดขึ้นแน่นอนว่าวิกฤตเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิด แต่เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วหลายคนต่างก็ตั้งคำถามว่าแท้จริงแล้วต้นตอของปัญหาคืออะไรกันแน่ จากธรรมชาติ ฝนที่ตกหนักติดต่อกันนานสภาพภูมิประเทศ หรือเป็นเพราะว่าโครงสร้างระบบการบริหารจัดการน้ำของเรายังดีไม่พอ? การเตรียมความพร้อมรับมือและป้องกันที่ดีนั้นควร
ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดและไปถึงต้นตอของปัญหาที่แท้จริง

จากแรงบันดาลใจส่งต่อรุ่นสู่รุ่น ยุคในอดีตสู่ยุคปัจจุบันค้นพบว่ามี โมเดลการรับมือและป้องกันจากหลากหลายต่างประเทศ วิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมหลักๆ จาก 3ประเทศที่ก้าวสู่ผู้นำนวัตกรรมระบบบป้องกันน้ำท่วมและระบบป้องกันภัยแล้ง รวมถึงมาตรการเยียวยาประชาชนเพื่อลดผลกระทบที่รุนแรงให้คลี่คลายลงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วนให้บูรณาการร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติที่หลงเหลือให้ได้ไว้มากที่สุด

ประเทศแม่ทัพระดับโลกอย่างประเทศ ‘จีน’ได้พัฒนาแนวคิด “Sponge City” หรือ “เมืองฟองน้ำ” เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ยั่งยืนและเหมาะสมกับโครงสร้างและสภาพภูมิประเทศแนวคิดลักษณะแบบธนาคารเก็บน้ำใต้ดิน รูปแบบรัชกาลที่ ๙ คือการทำให้หลายพื้นที่ของจีนสามารถดูดซับกักเก็บ และกระจายน้ำได้อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพซึ่งจะมีลักษณะเหมือนฟองน้ำ เช่น การทำให้น้ำสามารถซึมผ่านถนนได้

อีกตัวอย่างที่เป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดี ลงทุนเพียง 2 เรื่องหลัก ๆ คือ “นวัตกรรม”และ “คน” หรือประเทศ‘ญี่ปุ่น’ซึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดคือสุดยอดนวัตกรรมในการจัดการระบบบริหารจัดการน้ำแบบใต้ดิน(Underground) หรือ “อุโมงค์ยักษ์คัสสึนาเบะ” ที่รัฐบาลญี่ปุ่นทุ่มงบสร้างกว่าหลายแสนล้านบาท และใช้เวลาก่อสร้างยาวนานถึง 20 ปี อุโมงค์ใต้ดิน และตัวช่วยสำคัญ “คน” ในการแก้วิกฤตเพราะความใส่ใจและความมีระเบียบวินัยของชาวญี่ปุ่นทำให้สถานการณ์ต่างๆ

ท้ายสุดแรงบันดาลใจที่ได้ถูกนำมาเรียบเรียงในบทความนี้ นั่นก็คือ ประเทศ ‘เนเธอร์แลนด์’เป็นอีกประเทศที่มีพื้นที่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลและมีแม่น้ำสายสำคัญไหลผ่านทั่วเมืองก่อให้เกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในอดีตย้อนไปหลาย 10 ปีที่แล้วน้ำท่วมบนพื้นที่ผิวถนนกว่า 4.8 เมตรในขณะที่ประเทศตั้งอยู่บนดินแดนที่ต่ำกว่าน้ำ ขึ้นชื่อว่า “DeltaWorks” เป็นโครงการพัฒนาระบบการบริหารจัดการน้ำของเนเธอร์แลนด์ท่ามกลางการเพิ่มขึ้นของประชากรในประเทศและจำนวนพื้นที่ใช้สอยที่เพิ่มขึ้น จากการสร้างสรรค์งานวิศวกรรมจากภัยธรรมชาติของน้ำที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกรวมถึงองค์ประกอบการสร้างเขื่อน ประตูระบายน้ำ พนังกั้นน้ำ สถานีสูบน้ำกำแพงกั้นคลื่นทะเล และอีกมากมาย Delta Works ถือว่าเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกอีกด้วย และยังให้ความสำคัญกับระบบเตือนภัยฉุกเฉินไม่ว่าจะมีเหตุการณ์ร้ายแรงหรือ ภัยธรรมชาติพร้อมกับระบบควบคุมแบบอัตโนมัติที่มีการรายงานความคืบหน้าแบบเรียลไทม์ (EmergencyAlert) จากหน่วยงานรัฐเพื่อให้ทุกคนในทุกพื้นที่พร้อมรับมือ

เมื่อกลับมองย้อนกลับสถานการณ์ในประเทศไทยประเด็นน้ำท่วมยังคงเกิดขึ้นให้เห็นทุกปี ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่เคยเกิดขึ้นเกิดความสูญเสียต่อชีวิตจนมาถึงวันนี้ระยะเวลาผ่านมา 10 ปี จากน้ำท่วมปี 2554สู่น้ำท่วมในปี 2564 คงทำให้ใครหลายคนต่างเป็นกังวลว่าเกิดความสูญเสียต่อชีวิต อย่างไรก็ตามปัจจุบันนวัตกรรมท่อหล่อนเสริมเหล็กหรือ (PROPIPE)  ที่ศึกษาจากต้นแบบที่ประสบความสําเร็จ ได้ถูกนำมาปรับให้เข้ากับโครงสร้างและลักษณะภูมิประเทศของเรายกตัวอย่างจากโครงการที่ผ่านมาทั่วประเทศ ก็จะช่วยให้เรามีระบบการบริหารจัดการน้ำที่ดีและเหมาะกับประเทศเราได้อย่างแน่นอน

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด โรงงานผลิตท่อ HDPE เราเป็นผู้รับเหมาและผู้ผลิตท่อ hdpe ,ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ HDPE ประปา,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

References:
https://thematter.co/thinkers/delta-works/156960
 https://www.pptvhd36.com/news/%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9
%80%E0%B8%97%E0%B8%A8/157803  

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์https://www.srpegroup.co.th
FBhttps://www.facebook.com/srpegroup/
LINE OA: