Skip links

ว่าด้วยเรื่องข้อต่อลดคางหมูตอบโจทย์การไหลของน้ำในเส้นท่อ ช่วยได้จริงหรือ?

เกษตรกรชาวสวนหรือชาวบ้านที่ต้องหมั่นดูแลสวนอย่างเป็นประจำมักพบปัญหาเรื่องการสูญเสียของน้ำโดยไม่จำเป็น ความไม่สม่ำเมอของอัตราการไหลของน้ำผ่านเส้นท่อกระทบกับปริมาณการสูบน้ำจากปั๊ม รอยรั่วซึมน้ำจากท่อ และปัญหาต่าง ๆ อีกมากมาย ข้อต่อลดคางหมู(Eccentric Reducer) จึงถูกนำมาใช้งาน แทนข้อต่อลดหรือข้อลดกลม (Reducer) ชนิดเดิม ที่ทำมาจากวัสดุ PVC,HDPE, PPR หรือตามประเภทวัสดุท่อที่ผู้บริโภคนำมาใช้ ผู้ออกแบบต้องเตรียมการระบบน้ำในงานจัดสวนเพื่อป้องกันปัญหาเศสวัสดุที่อาจเข้ามาในท่อทางดูดของปั๊มเป็นอย่างมาก

ส่วนใหญ่ระบบน้ำในงานจัดสวนใช้แนวทางการติดตั้งท่อทางดูดของปั๊ม ตามระบบที่เป็นบ่อ หรือแหล่งน้ำดิบ ถังพักที่ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าระดับใบพัดของปั๊มควรวางระยะดูดทางลึกไม่ให้เกิน 8 เมตร และต่อท่อทางดูดเป็นแนวไม่เปลี่ยนทิศทางงอไปงอมา และต้องติดตั้งฟุตวาล์วและกะโหลกน้ำที่ปลายท่อ โดยวางให้ปลายท่อดูดลึกลงในน้ำไม่น้อยกว่า4 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ (OD) ถ้าวางลึกน้อยกว่านี้อาจมีอากาศไหลวนผ่านเข้ามามีผลให้เกิดฟองอากาศ ปริมาณการดูดน้ำลดลงถ้าสูบน้ำจากบ่อธรรมชาติต้องวางให้ปลายท่อดูดสูงกว่าระดับพื้นบ่อมาก ๆเพื่อป้องกันเศษวัสดุหรือโคลนเลนถูกดูดขึ้นมา หรือกรณีที่เป็นถังพักคอนกรีต ควรวางปลายท่อดูดสูงกว่าพื้นบ่อไม่น้อยกว่า1.5 เท่า ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อดูด หรือโดยทั่วไปวางห่างขึ้นมาจากพื้นบ่อประมาณ20-25 ซม. ซึ่งผู้ออกแบบควรพิจารณาวางท่อดูดให้สั้นที่สุดเท่าที่ทำได้ และเป็นไปตามมาตรฐานบนท่อ

อุปกรณ์ที่ไม่จำเป็นต่อการติดตั้งเพื่อระบบอย่างเช่น ประตูน้ำหรือเช็กวาล์ว ผู้ใช้งานควรคำนึงถึงความจำเป็นเพราะจะเกิดการสูญเสียจากแรงเสียดทานในการดูดของปั๊ม อย่างไรก็ตามอุปกรณ์ที่จำเป็น เช่น ข้อต่อลดคางหมู ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขยายขนาดท่อทางดูดให้ใหญ่ขึ้นและถ้ามีการต่อข้องอ 90 องศา ร่วมกับข้อต่อลดคางหมูควรให้ระยะต่อทั้งสองอุปกรณ์นี้ห่างกันให้น้อยที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อตอบโจทย์เพื่อให้การไหลของน้ำในเส้นท่อสม่ำเสมอก่อนเข้าถึงใบพัดปั๊มโดยแนวหลังข้อต่อต้องอยู่ด้านบนเสมอ

ข้อต่อลดคางหมูที่ใช้เพื่อขยายทางดูดและทางส่งของปั๊ม

อย่าลืมว่าท่อดูดต้องมีขนาดใหญ่กว่าขนาดทางดูดของปั๊มอย่างน้อย1 ขนาด เช่น ทางดูดจากหน้าแปลนของปั๊ม 1 นิ้ว ก็ขยายเป็น 1.5-2 นิ้วเพื่อให้การดูดน้ำของปั๊มมีประสิทธิภาพสูงสุด วิธีการวางท่อออกจากตัวปั๊มทางตรงและลาดต่ำลงเล็กน้อยจากทางดูดของปั๊มเพื่อป้องกันการเกิดฟองอากาศภายในท่อ แต่ไม่ฝืนงัดหรืองอท่อออกไปจากแนวเกลียวของปั๊ม เพราะเวลาปั๊มทำงานจะมีแรงสั่นสะเทือนทำให้เกิดรอยปริร้าวจากจุดต่อเหล่านี้ได้ จุดต่อเชื่อมท่อจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับช่างในการติดตั้ง ที่จะต้องมีความแน่นหนา มั่นคงทุกจุด เพราะถ้ามีรอยรั่วซึมเพียงเล็กน้อยจะเกิดโพรงอากาศภายในท่อ ทำให้ปั๊มดูดน้ำไม่ขึ้น

พูดถึงการติดตั้งปั๊มน้ำและท่อดูดที่ระดับน้ำอยู่ต่ำกว่าศูนย์กลางปั๊ม ช่วงข้อต่อลดคางหมู กับข้องอควรสั้นที่สุดแต่ไม่น้อยกว่า 6D ของเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ โดยแนวท่อดูดลาดเอียงลงเล็กน้อยฐานรองปั๊มน้ำต้องมั่นคงแข็งแรง ให้ข้อต่อให้น้อยจุดและแน่นสนิทให้ใกล้ผิวน้ำมากที่สุด และท่อทางดูดใหญ่กว่า ทางดูดของปั๊ม 1 ขนาด
อย่างน้อย4D ลึกไม่เกิน8 เมตร ไม่น้อยกว่า 25ซม.

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ร้านขายท่อ PE เราเป็นผู้รับเหมาและท่อพีอีเกษตร ,ท่อ HDPE ประปา ,ท่อ HDPE ประปา,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย

สนใจติดต่อสอบถาม
📞Tel:(+66) 34 876-185-7
📧Email:marketing@srpegroup.co.th
📱Line:@srpegroup

LINE OA: