Skip links

อุปกรณ์แบบสวมเร็ว (get to know pneumatic quick fittings for irrigation system)

ธรรมชาติคือสิ่งที่ขาดไม่ได้หรือเรียกได้ว่าเป็นแหล่งกำเนิดของมนุษย์ “mothernature” ที่ส่งต่อระดับชั้นออกซิเจนในการดำรงชีวิต ท่ามกลางบรรยากาศที่บริสุทธิ์คนกับต้นไม้จึงเป็นสิ่งคู่กันเสมอมาในหลากหลายทศวรรษที่ได้ผ่านพ้นมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันเทคโนโลยีเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วและอย่างหนีไม่พบ ดังนั้น เทคโนโลยีจึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อการใช้ชีวิตของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นในด้านการเป็นอยู่การใช้ชีวิตหรือการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมองเห็นถึงความสำคัญความสะดวกสบายและความรวดเร็ว  จึงได้สันหาสินค้าใหม่คือ อุปกรณ์แบบสวมเร็ว(pneumatic quick/one-touch fittings) เพื่อตอบความสนองความต้องการของอาชีพธุรกิจชาวไรชาวสวน  อำนวยความสะดวกสบายในการจัดสวนปลูกต้นไม้จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากโดยที่ผู้อยู่อาศัย ชาวสวน และเกษตรกรไม่จำเป็นต้องคอยลากสายยางถือฝักบัวรดน้ำอยู่ตลอดเวลานอกจากการคัดเลือกวัสดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมต่อระบบรดน้ำสำหรับสวนบ้าน สวนภูมิทัศน์และสวนเกษตร (landscape irrigation) แล้วผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องคำนึงถึงวิธีการคำนวณอัตราการหยดน้ำ การเลือกหัวจ่ายน้ำและการแบ่งโซนตามบริบทพื้นที่ให้อย่างเหมาะสม หลังจากการออกแบบแปลนสำหรับระบบน้ำหยดเรียบร้อยแล้วการเลือกใช้งานอุปกรณ์ระบบลำเลียงน้ำ อุปกรณ์เสริม ปั๊มน้ำ และอุปกรณ์ระบบรดน้ำขนาดท่อในหมวดของระบบรดน้ำเพื่อการเกษตร จึงเป็นเรื่องที่ค่อนข้างพิถีพิถันควรเลือกคุณภาพของวัสดุในราคาที่เหมาะสมที่สุด

แน่นอนว่าหากพูดถึงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่อท่อHDPE ในหมวดหมู่การเกษตรยังไงก็หนีไม่พ้นข้อต่อแบบวิธีสวมอัด (Compression) ไม่ว่าจะเป็นการต่อท่อด้วยข้อต่อตรง, สามทาง, ข้องอ 90, ข้อลดกลม, แคล้มรัดแยกฯลฯ อย่างไรก็ตาม ทางเลือกในการใช้อุปกรณ์ ยังมีแบบที่ใกล้เคียง และรวดเร็วกว่าเรียกว่าอุปกรณ์แบบสวมเร็ว (pneumatic quick fittings) มีตั้งแต่ขนาด ⌀20-50mm. เพียงแค่คลิ๊กเดียว ก็สามารถสวมเข้ากับท่อน้ำหยดและสายยางลมประเภทพลาสติก PE หรือ PU โดยไม่ต้องแปะแผ่นยาง มีจุดเด่นที่หมุนได้ 360°C ได้ทุกทิศทาง ลดระยะการเวลาการติดตั้งโดยเครื่องมือหลังจากสวมอัดโดยมือแล้ว คิดเป็นเท่ากับหรือน้อยกว่า 1/6 ของจำนวนการหมุน รองรับสภาพอากาศที่อุณภูมิ 0-60℃ และยังสามารถรับแรงดันได้ถึง10 บาร์ (PN10) (-100 kPa to 1 MPa) อีกทั้งยังมีความคงทน ความเหนียวแน่นของข้ออต่อระหว่างรอยต่อ (joint) เพิ่มความรวดเร็วให้แก่การติดตั้ง จึงเป็นประเภทการใช้งานที่เหมาะสมต่องานเกษตรนอกจากกลุ่มอุตสาหกรรมอะไหล่รถยนต์ เป็นอย่างมาก เพราะวงแหวนรอบนอกที่ปลายทั้งสองข้างช่วยให้ติดตั้งระบบลมในพื้นที่จำกัดได้

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เราเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายท่อ HDPE ,อุปกรณ์ HDPE ,ท่อ HDPE ประปา,สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟรวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และการคิดค้นของบ้านน็อคดาวน์

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
โทร: 034-876-185-7
Facebook:@srpegroup    
LINE: @srpegroup

1. หมุนได้ 360°C ยังไงก็ไม่หลุด! (360° rotations)

2. อัตราการรับแรงดัน (Pressure Range): รับแรงดันได้ถึง PN10 (-100 kPa to 1 MPa)

3. แข็งแรง ทนทาน ผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพพรีเมียม (Made of high quality material, durable and longservice life)

4.  ความคงทนต่อสภาพอากาศ (Operating Temperature Range) : 0-60℃