การประกันคุณภาพ

SR เป็นผู้ผลิตแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ได้รับการรองรับห้องแล็บทดสอบตามมาตรฐานระดับสากล ISO/IEC17025

ห้องแล็บทดสอบคุณภาพทันสมัยใหม่
Modern and Reliable Production Technology

บริษัทฯ คัดสรรเครื่องจักรที่ล้วนไปด้วยคุณภาพอันดีเลิศอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมสินค้า และการบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว

กระบวนการของ
Quality Control System (QCS)

ห้องแล็บทดสอบคุณภาพทันสมัยใหม่

กระบวนการของ
Quality Control System (QCS)

บริษัทฯ คัดสรรเครื่องจักรที่ล้วนไปด้วยคุณภาพอันดีเลิศอย่างพิถีพิถัน เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะเรื่องนวัตกรรมสินค้า และการบริการจัดส่งอย่างรวดเร็ว
How it works
1

PHASE 1​ (PRE)​

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพทดสอบวัตถุดิบอย่างพิถีพิถันก่อนการใช้งานเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์จากการผลิตตรงกับเกณฑ์คุณภาพสินค้าของบริษัท (ภายใต้มาตรฐาน TIS2559-2554)
2

PHASE 2​ (DURING)​

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะรวบรวมตัวอย่างจากไลน์การผลิตอย่างเป็นระบบก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่างานในกระบวนการตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ​
3

PHASE 3​ (POST)​

เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพจะรวบรวมตัวอย่างจากไลน์การผลิตอย่างเป็นระบบก่อนส่งมอบสินค้าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้แน่ใจว่างานในกระบวนการตรงตามมาตรฐานที่ต้องการ​

Our Testing Laboratory​

กระบวนการของ
Quality Control System (QCS)

1. อัตราการหลอมไหลMFR
(Melt Flow Rate)

2. เสถียรภาพทางความร้อน
OIT (Oxidation Induction Time Test)

3. ทดสอบแรงดึง
The Tensile Test

4. ทดสอบแรงกดทับ
The Compression Test

5. ทดสอบแรงดัน
Hydro Static Test

Contact Us