สินค้าของเรา

ภายใต้เครื่องหมายการค้า “SR” บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบประปา และร้อยสายไฟ รวมถึงท่อลอนพีอีเสริมเหล็กสำหรับระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย ถังเก็บน้ำ และการคิดค้นของบ้านน็อคดาวน์

ท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบส่งน้ำ

ท่อและอุปกรณ์ HDPE สำหรับระบบส่งน้ำ

อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipes Joint Accessories)

แหวนเหล็กเหนียว
(10K BACKING RING10K)​

แหวนเหล็กเหนียวพร้อมสกรูน็อตและประเก็นยาง

คลีนเอ้าท์
(Cleanout)

แหวนเหล็กเหนียว
(BACKING RING)​

ประเก็นยาง
(RUBBER GASKET)​

อุปกรณ์ประกอบท่อ (Pipes Joint Accessories)

แหวนเหล็กเหนียว
(10K BACKING RING10K)​

แหวนเหล็กเหนียวพร้อมสกรูน็อตและประเก็นยาง

คลีนเอ้าท์
(Cleanout)

แหวนเหล็กเหนียว
(BACKING RING)​

ประเก็นยาง
(RUBBER GASKET)​

อุปกรณ์แบบสวมอัด (COMPRESSION FITTNGS)

ข้อต่อตรง
Coupling

ข้อต่อแปลงเกลียวใน Female Adaptor

ข้อต่อแปลงเกลียวนอก MALE ADAPTOR

ข้องอ 90 องศา
Elbow 90

ข้องอ 90° เกลียวใน
FEMALE ELBOW

ข้องอ 90° เกลียวนอก
Male Elbow

สามทางลด
REDUCING TEE

สามทาง 90
TEE 90°

สามทางเกลียวใน
FEMALE TEE

สามทางเกลียวนอก
MALE TEE

ปลั๊กอุด
END PLUG

แคล้มรัดแยก (SADDLE CLAMP)

แคล้มรัดแยก
SADDLE CLAMP

แคลป์มรัดแยก

แคล้มป์รัดแยกออกทางเดียว

แคล้มป์รัดแยกออก 2 ทาง

ข้อต่อแบบสวมเร็ว (Pheumatio Quick Fittngs)

ข้องอ 90 องศา

ข้องอ 90 องศาเกลียวใน

ข้อต่อตรง

ข้อต่อตรงเกลียวใน

ข้อต่อตรงเกลียวนอก

ข้อต่อตรงลด

สามทางเกลี่ยวใน

สามทางเกลี่ยวนอก

สามทางลด

สามทางลด

บอลวาลว์แบบหมุด

บอลวาล์ส

ลักษณะการใช้งาน:

ที่พักอาศัยอเนกประสงค์​

ชั้นคุณภาพ (PE/PN):

Pipe Stiffness 0.4 Mpa – 1.0 Mpa​, Ring Stiffness SN6 – SN16

ขนาดที่สามารถผลิตได้:

Dia ø300 mm. – ø3000 mm.​

ลักษณะ:

ผิวท่อสีดำล้วน มีความมันเงา สามารถตั้งได้ทั้งบนดินและฝังลงใต้ดิน​

สระว่ายน้ำ COMO POOL

ลักษณะการใช้งาน:

สระว่ายน้ำ แบบ Know-down

ชั้นคุณภาพ (PE/PN):

Pipe Stiffness 0.4 Mpa – 1.0 Mpa​, Ring Stiffness SN6 – SN16

ขนาดที่สามารถผลิตได้:

Dia ø300 mm. – ø3000 mm.

ลักษณะ:

ผิวท่อสีดำล้วน มีความมันเงา ติดตั้งง่าย ระบบธรรมชาติ​

บ่ออนุบาลกุ้งพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก​

วัตถุดิบ:

เม็ดพลาสติก HDPE ที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐาน TIS2559-2554 (PE80/PE100)

ลักษณะการใช้งาน:

เลี้ยง/เพาะฟักกุ้ง​

ชั้นคุณภาพ (PE/PN):

-Pipe Stiffness 0.4 Mpa – 1.0 Mpa
-Ring Stiffness SN6 – SN16

ขนาดที่สามารถผลิตได้:

ความจุ 10,000 liter – 48,000 liter (made-to-order).​

ผลิตตามมาตรฐาน:

ASTM F2435-15

ลักษณะ:

ผิวท่อสีดำล้วน มีความมันเงา ผนังภายนอกเป็นลอนเพื่อรับแรงกดทับและแรงกระแทก

คุณสมบัติ:

ทนทานต่อแรงดัน ทนทานต่อแรงกดทับ ทนทานต่อแสง UV ทนทานต่อสภาพอากาศ ทนทานต่อสารเคมี ทนทานต่อการทรุดตัวของพื้นดิน

อายุการใช้งาน:

30 - 50 ปี

หมายเหตุ:

-ได้รับอนุสิทธิบัตร จากงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ร่วมกับ สถาบันการศึกษา และ  สำนักงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
-ทำการยกร่างมาตรฐานอุตสาหกรรมฉบับแรกในประเทศไทย

ดาวน์โหลด Catalog

Contact Us