Skip links

The country is front line history sufficient underground water banking system

ที่มาของความสำคัญในการเปลี่ยนแปลงระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง SGB (Sufficiency Ground Waterbank)หรือระบบบริหาร จัดการทรัพยากรน้ำในท้องถิ่น ได้รับแรงบัลดาลใจจากการใช้ชีวิตแบบพอเพียง สืบศาสตร์พระราชาของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ท่ามกลางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศโลก (climate change)ภัยแล้ง น้ำท่วมและวิถีการใช้งานสินด้ในรูปแปปเดิมที่ยังไม่อาจตอบ โจทย์บริบทพื้นที่ของชุมชนท้องถิ่นได้ทั้งหมด

สินค้านวัตกรรม SGBโดยผู้ผลิตนวัตกรรมพลาสติก HDPE
บจก. เอส อาร์ พีอี กรุ๊ป (SR PE GROUP) เล็งเห็นถึงความสำคัญในการขับเคลื่อนระบบสาธารณูปโภค เพื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มจึงได้ผุดสินค้ที่ถูกแปรรูปจาก “ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก” เรียกว่า “SGB” เพื่อตอบโจทย์การใช้ชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะ ชุมชนท้องถิ่น ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน

โมเดล “ระบบปิด” และ “ระบบเปิด”
บริบทพื้นที่ตามอบต. เทศบาลของแต่ละจังหวัด มีรูปแบบฐานระบบที่แตกต่งกันออกไป โดยอิงจากปริมาณของพื้นที่เป็นหลัก ณ ที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ (Learning Center)  ประกอบไปด้วยทั้งหมด 9 ฐาน ยกตัวอย่างเช่นระบบปิดชนิดครัวเรือน ระบบปิดชนิดร่องไร้ท่อ ระบบเปิดแบบแหล่งน้ำสารารณะ และอีก 1 ฐาน ซึ่งผวนจากโคกหนองนาโมเดล เข้าสู่โครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ (Smart Farming) เพิ่มประสิทธิภาพของผลผลิตพืชผักผลไม้ และการอุปโภคบริโภคสำหรับการประกอบอาชีพต่อชุมชน

ความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชน
การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน รวมถึงสถาบันวิจัยและพัฒนา (ICW) และ มหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬาลงกรณ์วิทยาเขตนครสวรรค์ (มจร.) ที่เป็นที่ตั้งศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ “รักษ์ดิน อุ้มน้ำ สืบศาสตร์ พระราชา”เพื่อป้องกัน บรรเทา แก้ไขสภาพปัญหาน้ำท่วม น้ำขัง และภัยแล้ง และที่สำคัญ เพื่อตอบโจทย์ชุมชนท้องถิ่นในหลากหลายบริบทพื้นที่ ที่แตกต่าง SGB โดย SR ผ่านการวิจัยและทดสอบคุณภาพ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา และอย่างที่ทราบกันดี วัสดุท่อลอนพิลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ได้รับการไว้วางใจจากสวทช. ขึ้นเป็นบัญชีนวัตกรรมแห่งชาติ ได้รับอนุสิทธิบัตรอื่น ๆ อีกมากมายจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา และสำนักงบประมาณ จึงหายห่วงในเรื่องคุณสมบัติสินค้าไปได้เลย ไม่ว่าจะเป็นอัตราไหลผ่านของการซึมน้ำได้ดี กักเก็บน้ำได้ถึง >20 คิว/ชม. (จากการทดลองติดตั้ง SGB ที่หน้างาน) ทนแรงกดทับได้ดีเยี่ยม และมีระยะเวลากรใช้งานยาวนานกว่า 50 ปี ส่งผลให้ระบบนิเวศน์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และยังสามารถใช้สอยประโยชน์ของพื้นที่เพื่อกิจกรรมสันทนาการอื่นๆ บนพื้นดินต่างๆ ได้อย่างดีเยี่ยม

ระบบปิด(ชนิดผันน้ำ ร่องไร้ก่อ ครัวเรือน)
IOT (INTERNET OF THINGS) การพัฒนาแอพพลิเคชั่น ที่ถูกสนับสนุนและพัฒนาโดยกสท.โทรคมนาคม เพื่อเป็นจุดประสงค์สำหรับเครื่องตรวจวัดปริมาณน้ำบนดินและน้ำใต้ดิน ระยะเวลาที่ควรซ่อมบำรุง ฝังชิพ เซนเซอร์ตรงปลายท่อ โดยระบบทั้งหมดนี้จะมีการแจ้งเตือนในโทรศัพท์ โดยที่ไม่ต้องคอยไปสำรวจที่บริเวณหน้างาน

ระบบเปิด(กรณีลำห้วย แหล่งน้ำสารารณะ)
การตอบโจทย์แก้ไขปัญหาสภาพน้ำท่วมขัง SR PE GROUP ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เป็นหนึ่งในส่วนรวม ของโครงการฯ ด้วยสินค้านวัตกรรม SGB ที่จะมาพลิก บริบทในอดีตที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ไม่อาจแก้ไขได้ในระยะยาว และพร้อมที่จะส่งมอบประสบการณ์เหนือความคาด หมายให้แก่ชุมชน รวมถึงเพิ่มความชุ่มชื่นให้ดินเพื่อผลผลิตของพืชพันธุ์ธรรมชาติ อย่างมั่นคงและยั่งยืน

Tel: (034) 876-185-9 / (080) 354-9642
Email: marketing@srpegroup.co.th, sr@srpegroup.co.th,
Website: http://www.srpegroup.co. th
Facebook, Line OA: esrpegroup

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:
เว็บไซต์: https://www.srpegroup.co.th
FB: https://www.facebook.com/srpegroup/

‍LINE OA: @srpegroup