Skip links

Installation procedure for steel reinforced polyethylene corrugated pipes

พาชมขั้นตอนการติดตั้งท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก ให้ปั้มน้ำมัน ปตท.บนพื้นที่ที่มีการจราจรหนาแน่นตลอดเวลา ไม่สามารถปิดถนนได้นาน เนื่องจากจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนผู้สัญจร เนื่องเส้นทางเป็นทางขึ้นสู่ทางด่วน ทำให้บริษัทมีเวลาการทำงานที่สั้นมากๆ ใช้เวลาเพียง 3 วันในการทำงานเท่านั้น และใช้เวลาเก็บความสวยงามอีก 2 วัน (ปิดการจราจรบางช่วง) โดยเราเลือกใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก Class C SN6 ขนาด 600 มิลลิเมตรที่สามารถรับน้ำหนักการกดทับได้ 40 ตัน มาใช้ในการวางครั้งนี้ จำนวน 2 จุด ความยาวรวม 12 เมตร ความลึกประมาณ 1.5 เมตรที่ระดับพื้นผิว ใช้เครื่องจักรประกอบด้วย รถขุดเล็ก 3 ตัน จำนวน 2 คัน รถหกล้อเล็ก 1 คัน รถติดเครนจำนวน 1 คัน โดยทำการติดตั้งไฟจราจรและสปอร์ตไลท์ โดยรอบพื้นที่เพื่อให้สามารถทำงานกลางคืนได้

ทำไมต้องใช้ท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็กขนาด 600 มม.?

เนื่องด้วยกฏกระทรวงฉบับที่ ๔๔ (พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (แก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 51 (พ.ศ. 2541) ฯ) ทางระบายนํ้าแบบท่อปิดต้องมีเส้นผ่านศูนย์กลางภายในไม่น้อยกว่า ๑๐ เซนติเมตร โดยต้องมีบ่อพักสำหรับตรวจการระบายนํ้าทุกมุมเลี้ยวและทุกระยะไม่เกิน ๑๒ เมตร หรือทุกระยะไม่เกิน ๒๔ เมตร ถ้าทางระบายนํ้าแบบท่อปิดนั้นมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในตั้งแต่ ๖๐ เซนติเมตรขึ้นไป โดยการป้องกันน้ำเสียและน้ำท่วมให้เพิ่มขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่อระบายน้ำจากเดิมไม่น้อยกว่า 40 ซม. เป็นไม่น้อยกว่า 60 ซม. เพื่อให้มีการระบายน้ำและหน่วงน้ำป้องกันน้ำท่วมในชุมชนหมู่บ้าน หลายจังหวัดจึงขยายขนาดท่อเชื่อมสาธารณะเป็นขั้นต่ำที่ 60 ซม.

ขั้นตอนการก่อสร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

1.การปิดการจราจรและป้ายประกาศเพื่อแจ้งให้ใช้สัญจรบนถนน

2. กำหนดแนวทางวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก​

3. ขุดเปิดร่องแนวเพื่อวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก และทำการเจาะบ่อพักน้ำสาธารณะ​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

4. รองพื้นด้วยทรายบดอัดจากนั้นวางท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก และทำการเกร้าท์ปูนปากท่อ​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

5. กลบร่องท่อด้วยทรายบดอัดพร้อมรดดน้ำให้แน่น จากนั้นวางเหล็ก​

6. ทำการเกร้าท์ปูนปากท่อบนบ่อพักทั้งสองฝั่ง​

7. ทำการเกร้าท์ปูนปากท่อภายในบ่อพักสาธารณะ เพื่อไม่ให้เกิดการรั่วซึมของน้ำ จนทำลายชั้นผิวทาง​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

8. เทปูนด้วยสูตรแข็งตัวเร็ว 450 ksc และจี้คอนกรีตให้แน่น​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

8. เทปูนด้วยสูตรแข็งตัวเร็ว 450 ksc และจี้คอนกรีตให้แน่น​

10. ทำการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

10. ทำการบ่มคอนกรีตด้วยน้ำ​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

12. ทำการทำความสะอาดภายในบ่อพัก​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

13. ทำการทดสอบการไหลของน้ำและส่งงาน​

สร้างท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก

จะสังเกตว่าการไหลของน้ำสามารถไหลได้รวดเร็วท่อไร้รอยต่อ ทำให้สบายใจว่าจะไม่เกิดการรั่วซึมจนไปทำลายชั้นผิวทางแน่นอน

ผลสำรวจหลังจากการติดตั้ง นอกจากอัตราการทรุดตัวของถนนที่น้อยลงแล้ว ยังช่วยประหยัดระยะเวลาการติดตั้งไม่น้อยกว่า 3 วิธีจากรูปแบบการใช้งานเดิม และการซ่อมบำรุงจากการระบายน้ำที่ไหลรวดเร็วอย่างต่อเนื่องในระยะความยาว 12 เมตรต่อท่อท่อนในบ่อพัก โดยที่ไม่ต้องเพิ่มต้นทุนการตอกเสาเข็ม หรือเทลีน เพื่อสร้าง Bearing Unit ของท่อ ที่อาจจะมีมูลค่าก่อสร้างสูงกว่ารูปแบบราคาวัสดุ เพียงแค่บดอัดทรายเป็นชั้น ๆ  แน่นอนว่าลดความสูญเสียด้านเศรษฐกิจในเชิงของการค้าขายและความเสี่ยงเรื่องอุบัติเหตุ บรรเทาอาการน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนที่จะเข้ามาเร็ว ๆ นี้ ทำให้สะดวกสบายต่อการจราจร และปรับภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ขึ้นสำหรับผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่ จึงเป็นที่แพร่หลายสำหรับการใช้งานในระบบสุขาภิบาล(รูปโครงการตัวอย่างเพิ่มเติม)

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่:127 ม.4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 ​

E-mail : sr@srpegroup.co.th
www.srpegroup.co.th
FB : SR PE GROUP
Line : @srpegroup
Tel : +66 (34) 876 190-91
LINE OA: