Skip links

Uncategorized

ท่อน้ำ hdpe ท่อประปา pe

แรงดันท่อ HDPE มีความสำคัญอย่างไรกับความสะอาดของน้ำประปา?

แรงดันท่อ HDPE มีความสำคัญอย่างไรกับความสะอาดของน้ำประปา?   ความหวังของประชาชนท่ามกลางรัฐบาลยุคใหม่ จากฟีเวอร์ พ่อรักส้ม และผลการเลือกตั้งอย่างถล่มทลายที่ผ่านมาในวันที่ 14 พ.ค. จึงอยากพูดถึงหนึ่งในประเด็นสำคัญของหนึ่งในวิสัยทัศน์พรรคก้าวไกล นั่นก็คือปัญหาความสะอาดของน้ำประปาในประเทศ การบริหารจัดการน้ำตามพื้นที่ ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอที่จะบริหารจัดการได้ ทำให้ประชาชนคนไทยต้องแบกรับภาระค่าใช้จ่ายน้ำประปาสูงเกิดความเป็นจริง ทั้ง ๆ ที่ประเทศไทยมีทรัพยากรน้ำมหาศาล จะเป็นน้ำประปาที่ดื่มได้ ต้องมีการควบคุมแรงดันอย่างแม่นยำ