เทรนด์การเติบโตของระบบสายไฟฟ้าบนอากาศ เป็นระบบสายไฟฟ้าใต้ดิน ด้วยการขุดเจาะวางท่อใต้ดินแบบ HDD (Horizontal Directional Drilling)

เทคโนโลยีการขุดเจาะเพื่อติดตั้งท่อใต้พื้นดิน แบบ Trenchless Technology หรือเรียกสั้น ๆ ว่า HDD (Horizontal Directional Drilling) ซึ่งถูกนิยมใช้ตั้งแต่ต้นปีค.ศ. 2000 ทั่วโลก เริ่มตั้งแต่สหรัฐอเมริกา ทวีปยุโรป โซนเอเชีย รวมถึงประเทศไทยที่ขึ้นเป็นอันดับต้น ๆ ของหนึ่งในประเทศของทวีปเอเชีย ที่วางท่อร้อยสายไฟ HDPE ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานสำหรับกลุ่มธุรกิจโทรคมนาคม ระบบประปา การส่งแก๊ส ระบบส่งไฟฟ้า ฯลฯ

มารู้จักระบบเปิด-ปิดของระบบธนาคารน้ำใต้ดิน SGB

“น้ำ” คือทรัพยากรธรรมชาติของประชากรทั่วโลก โดยเฉพาะคนไทยที่ต้องการประสิทธิภาพในการบริหารจัดการทั้งปริมาณและคุณภาพในการอุปโภค บริโภค และดำรงอาชีพ ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ซึ่งที่ยังหลีกเลี่ยงไม่ได้ นั่นก็คือปัญหาวิกฤต​

PROJECT REVIEW: การแตกไลน์ผลิตภัณฑ์ของ “SR” ที่เป็นมากกว่าคำว่า “ธุรกิจ” พร้อมเผยสินค้านวัตกรรมท่อลอน PE เสริมเหล็ก (PROPIPE) หน้าไซต์ ถนนเลียบชายหาดพัทยา​

หากพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก พัทยาขึ้นชื่อว่าเป็นจุดหมายปลายทางท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ในประเทศไทย และเป็นศูนย์รวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ โดยในปี 2561 CBRE อ้างอิงถึงจำนวนนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในเมืองพัทยา 14,259,261 คน แบ่งเป็นนักท่องเที่ยวไทย 4,939,657 คน นักท่องเที่ยวต่างชาติ 9,319,604 คน ทว่า ช่วงฤดูกาลหน้าฝน ปัญหาน้ำท่วมขังในเมืองแสง สี เสียง พื้นที่น้ำท่วมซ้ำซาก ก็ยังยากที่จะคลี่คลาย สืบเนื่องจากความหนาแน่นของสิ่งปลูกสร้าง โดยเฉพาะพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา เนื่องจากเป็นบริเวณที่มีลักษณะเป็นราบลุ่มชายฝั่ง ไม่สามารถระบายน้ำได้ทันแม้จะมีพื้นที่เส้นทางการระบายน้ำ ดังนั้น พระเอกของงานนี้เพื่อมาตอบโจทย์อัตราการไหลน้ำท่วมขังได้อย่างรวดเร็ว คงหนีไม่พ้น วัสดุการระบายน้ำ นวัตกรรมท่อลอนพอลิเอทิลีนเสริมเหล็ก (PROPIPE)

ประวัติศาสตร์แนวหน้าใหม่ของประเทศ ระบบธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง SGB(Sufficiency Groundwater Bank)​

ึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการระบบธนาคารน้ำใต้ดิน SGB สินค้านวัตกรรมโดย SR :

ธนาคารน้ำใต้ดินแบบพอเพียง SGB อบต.เก่าขาม

ก.แรงงาน ยกระดับสปก. เพิ่มผลิตภาพแรงงาน จัดวางระบบอย่างมืออาชีพ​

กพร. กระทรวงแรงงาน ชวนสปก. 300 แห่ง เพิ่มผลิตภาพแรงงาน พัฒนาพนักงาน 15,000 คน วางระบบแบบมืออาชีพ
นายธวัช เบญจาทิกุล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า ในปี 2563 กพร. ดำเนินโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงานสู่ SME 4.0 โดยส่งทีมที่ปรึกษาเข้าสถานประกอบกิจการ เพื่อศึกษากระบวนการผลิต ขั้นตอนการทำงาน หาจุดบกพร่องที่ส่งผลต่อต้นทุน นำมาวิเคราะห์หาวิธีการแก้ไขเป็นระยะเวลา 210 วัน เป็นประโยชน์ต่อสถานประกอบกิจการขนาดกลางและขนาดย่อม SME ให้สามารถพัฒนาทักษะฝีมือพนักงาน ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศด้วย

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด ร่วมลงนาม MOU ความร่วมมือโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน 4.0 ประจำปี​

บริษัท เอส.อาร์ พีอี กรุ๊ป จำกัด และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน และสถานประกอบกิจการอีก 4 แห่ง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ในการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดต้นทุนที่ไม่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม

...
...
ร้านขายท่อ pe,โรงงานผลิตท่อ hdpe,ท่อ hdpe ประปา,ท่อ hdpe ไฟฟ้า

ข่าวสารและบทความ

สั่งซื้อสินค้า คลิกเลย!

HOVER EFFECTS

HOVER EFFECTS

A collection of hover effects with fine lines, white space and clean typography.

ท่อน้ำ pe,ท่อ pe มอก.,ท่อ hdpe ประปา,ขายท่อ pe เกษตร

127 หมู่4 ตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร รหัสไปรษณีย์ 74110