ดาวน์โหลดเอกสาร SPEC
............................................
     - Catalog
............................................
     - มอก. 982-2548
............................................
     - ISO 9001-2008
............................................
     - ใบรับรอง กปภ.
............................................
     - แบบ พค.0401
       (เปลื่ยนชื่อบริษัท)

............................................
  
 
 
     บริษัทเริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2543 โดยผลิตอุปกรณ์สำหรับใช้กับ
ท่อ HDPE และจากความมุ่งมั่น และ ความพยายามอันแรงกล้า
พร้อมทั้งการสนับสนุนอย่างดีเยี่ยมจากทุกฝ่ายทีเกี่ยวข้องบริษัทฯ

จึงพัฒนา และ เติบโตอย่างรวดเร็วดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพ
ด้านการผลิตในเดือน พฤศจิกายนพ.ศ. 2548
จึงดำเนินการก่อสร้างอาคารผลิตแห่งใหม่ ณ. เลขที่ 127,127/1 หมู่ 4 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 บนพื้นที่ประมาณ 17,600 โดยได้รวมอาคารสำนักงาน โรงงาน และ คลังสินค้าเข้าไว้ ณ.ที่สำนักงานแห่งใหม่ โดยดำเนินการผลิตท่อ พอลิเอทิลีน และ อุปกรณ์ สำหรับใช้กับท่อ พอลิเอทิลีน
......................................................................................................................................

ท่อ HDPE โพลีเอทิลีน
  ท่อ HDPE ผลิตจากวัสดุ
พลาสติกประเภท โพลี
เอทิลีน ชนิดความหนา
แน่นสูง เป็นพลาสติก
...รายละเอียดเพิ่ม»»

อุปกรณ์ข้อต่อท่อ HDPE ของ S.R

  บริษัท ได้ดำเนินการผลิต
อุปกรณ์ของท่อ HDPE
โดยเครื่องจักรที่มีมาตร
ฐาน และพร้อมด้วย
...รายละเอียดเพิ่ม»»
   
ท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE ความหนาแน่นสูง
  ท่อร้อยสายไฟฟ้า เคเบิ้ล
HDPE มีความเป็นฉนวน
ไฟฟ้า และคุณสมบัติใน
การให้ตัวที่ดี สามารถโค้ง
...รายละเอียดเพิ่ม»»
เครื่องเชื่อมทุกรุ่น
  HDPE WELDING MACHINE
รุ่น PRSL (XIAN)
รุ่น CHT
...รายละเอียดเพิ่ม»»